De Dorpscoöperatie

De Dorpscoöperatie is gebaseerd op Noaberschap en op solidariteit. De leden hebben oog voor elkaar en luisteren naar elkaar. De grote kracht is saamhorigheid. Word daarom lid van de coöperatie. Het lidmaatschap geeft leden wat meer zekerheid ten aanzien van eenmalige hulpvragen. Ook worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting en gezelligheid. De leden zelf geven aan welke activiteiten verder nog gewenst zijn en georganiseerd gaan worden.

Wat kunt u verwachten:

Het lidmaatschap kost €18 per jaar. Dat is nog geen kop koffie per maand. Voor dit geld worden nu al een tweetal activiteiten georganiseerd.

Heeft u bijvoorbeeld iemand nodig om even mee naar het ziekenhuis te gaan, of om een boodschapje te doen, om een schilderijtje op te hangen of een lamp te verwisselen dan kunt u terecht bij de Dorpscoöperatie. We zijn telefonisch bereikbaar van 10 uur tot 12 uur op dinsdag en donderdagochtend.

Of heeft u meer behoefte aan wat gezelligheid of aanspraak? De dorpscoöperatie organiseert een keer per week op woensdagochtend voor haar oudere leden een gezellige ochtend in de Wilgenhof aan het Koopmansplein. Ontmoeting staat hier centraal. De aanwezigen bepalen zelf wat ze willen gaan doen. Dat kan een spelletje zijn. Maar ook een themabespreking over een interessant onderwerp, of gewoon gezellig wat bijpraten onder het genot van een kopje koffie. Kom gewoon een keer langs, u bent van harte welkom.

Uitgangspunten

  1. De Dorpscoöperatie is er van en voor de inwoners van Ten Boer en omgeving.
  2. De Dorpscoöperatie heeft bestaansrecht omdat inwoners zelf het initiatief nemen, zeggenschap willen hebben en een bijdrage willen leveren.
  3. De basis van de Dorpscoöperatie is onderlinge solidariteit en dienstverlening van burgers met en aan elkaar.
  4. De Dorpscoöperatie respecteert de waardigheid, de belangen en de mondigheid van de individuele leden en neemt dit als uitgangspunt voor het handelen.
  5. Inwoners van Ten Boer hebben het recht om zo lang zij dat willen en kunnen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop zij leven en wonen in Ten Boer en omgeving.
  6. De vraag is leidend voor het bepalen van het aanbod.
    Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten. Zij bepalen samen het beleid, de thema’s en de acties.
  7. De Dorpscoöperatie werkt op een open en transparante wijze samen met andere partijen en legt over alles wat zij doet verantwoording af aan de leden.

Samen staan we sterk!

WORD LID VAN DE DORPSCOÖPERATIE