NIEUWS VAN DE

Dorpscoöperatie
Ten Boer

BERICHTEN

Wie zijn wij?

De Dorpscoöperatie is opgericht om het samenleven in de voormalige gemeente Ten Boer prettig te houden voor iedereen. We hebben ongeveer 170 leden. Voor deze leden organiseren we veel activiteiten.

Ons doel: SamenWerken aan SamenLeven!

De dorpscoöperatie Ten Boer wil noaberschap in praktijk brengen door ontmoeting (met elkaar) en onderlinge hulp­verlening (voor elkaar). De basis hierbij is onderlinge solidariteit.

De dorpscoöperatie stimuleert inwoners zich in te zetten voor hun omgeving om de leefbaarheid voor iedereen, jong en oud, kwetsbaar en vitaal zo goed mogelijk te houden. In de eerste plaats staat oog voor ouderen centraal, maar de dorpscoöperatie besteedt ook aandacht aan de zorgbehoeften van jongere dorpsgenoten.

De dorpscoöperatie Ten Boer is aanvullend op reeds bestaande voorzieningen of neemt taken over die op andere plaatsen vervallen. Wij nodigen daarom iedereen uit gratis lid te worden zodat we met geringe inzet van vele handen ons doel kunnen bereiken.

Onze uitgangspunten

  • De dorpscoöperatie is er van en voor de inwoners van Ten Boer en omgeving.
  • De dorpscoöperatie heeft bestaansrecht omdat inwoners zelf het initiatief nemen, zeggenschap willen hebben en een bijdrage willen leveren.
  • De basis van de dorpscoöperatie is onderlinge solidariteit en dienstverlening van burgers met en aan elkaar.
  • De dorpscoöperatie respecteert de waardigheid, de belangen en de mondigheid van de individuele leden en neemt dit als uitgangspunt voor het handelen.
  • Inwoners van het gebied Ten Boer hebben het recht om zo lang zij dat willen en kunnen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop zij leven en wonen in hun dorpen.
  • De vraag bepaalt het aanbod. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten. Zij bepalen samen het beleid, de thema’s en de acties.
  • De dorpscoöperatie werkt op een open en transparante wijze samen met andere partijen en legt over alles wat zij doet verantwoording af aan de leden.

Het Bestuur

Peter Redeker
Peter RedekerVoorzitter
Jeanette Kuin
Jeanette KuinBestuurslid
Marit Hoekstra
Marit HoekstraSecretaris
Simon Schuil
Simon SchuilPenningmeester

Samenwerken aan samenleven

WORD LID VAN DE DORPSCOÖPERATIE

Bezoek onze Facebookpagina.