De startbijeenkomst van de dorpscoöperatie op 16 maart in het Dorpshuis was druk bezocht. Er waren rond de 50 betrokken bezoekers.

Wethouder Heidema verrichtte de aftrap met een mooi welkomstwoord waarin hij het bestuur van de Dorpscoöperatie met een bloemetje in het zonnetje zette. Aan het eind van zijn toespraak toonde hij zijn betrokkenheid bij de Dorpscoöperatie door lid te worden van de Coöperatie.

Vervolgens kreeg Inge Zwerver van de vereniging Groninger Dorpen het woord. Zij gaf heel duidelijk het belang aan van burgerinitiatieven op het gebied van Zorg en Welzijn in de huidige tijd. Ze noemde vele voorbeelden van prachtige initiatieven die in de provincie plaats vinden.

De voorzitter van de Dorpscoöperatie, Peter Redeker legde uit waar de Dorpscoöperatie voor staat. Dat de coöperatie niet alleen opgericht is voor het dorp Ten Boer, maar ook voor de omliggende dorpen. Dat de coöperatie op dit moment actief is op 2 fronten: het organiseren van een wekelijkse koffieochtend in de Wilgenhof voor de bewoners van de aanleunwoningen en het opzetten van een telefonische hulpdienst voor leden met een eenmalige hulpvraag. Deze activiteiten hebben al gezorgd dat de coöperatie tegen de dertig leden heeft.

Na de inleidingen werden de aanwezigen twee vragen voorgelegd waar de coöperatie graag een antwoord op wilde hebben. De eerst vraag luidde: De zorg verandert. Waarover of om wie maakt u zich grote zorgen?

Door bijna alle aanwezigen werd EENZAAMHEID als allerbelangrijkste zorg aangegeven. Eenzaamheid onder ouderen die langer, en vaak alleen, thuis moeten blijven leven. De meeste andere zorgen betroffen de zorg: Krijgt iedereen straks nog wel passende zorg, zijn er nog wel voldoende professionele handen beschikbaar voor goede zorg.

De tweede vraag was: wat kan de Dorpscoöperatie doen en organiseren met en voor de inwoners? Hier kwam niet een heel uitgesproken antwoord uit. Het organiseren van ontmoetingsmomenten kwam wel veel voor. Voor (computer of I-pad)cursussen, sociale activiteiten, bewegingsactiviteiten, samen eten etc. Een tweede groep antwoorden betrof hulpverlening: klusjes doen, vervoer regelen, huisbezoekjes, vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Er werd levendig gediscussieerd over deze onderwerpen. Er ontstonden interessante discussies en met de uitkomsten kan de Dorpscoöperatie zeker verder. Dergelijke bijeenkomsten zijn zeker voor herhaling vatbaar.