Op donderdag 16 maart organiseert de Dorpscoöperatie Ten Boer in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen een startbijeenkomst in het Dorpshuis aan de Sportlaan. Aanvang 19.30 uur.

We nodigen hierbij alle inwoners uit om mee te praten over zaken als Noaberschap en Leefbaarheid. We willen graag weten wat op dat gebied leeft in het dorp en wat er allemaal nodig is om Ten Boer het fantastische dorp te laten blijven dat het nu is. Zodat het voor iedereen mogelijk is, jong en oud, vitaal en kwetsbaar om hier op een prettige wijze te (blijven) wonen. Ook alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Ten Boer en omgeving worden van harte uitgenodigd om hier op 16 maart met ons van gedachten over te komen wisselen.

In verband met de catering verzoeken we inwoners en organisaties die de bijeenkomst willen bijwonen zich op te geven onder vermelding van het aantal deelnemers bij het volgend e-mailadres:

dorpscooperatietenboer@gmail.com U kunt ook bellen met telefoonnummer: 06 41 41 63 62

 

Het programma luidt als volgt:

 

Programma:

 

19.30 – 20.00     Inloop

20.00 uur           Welkom door de voorzitter

20.00 – 20.15     Opening wethouder

20.15 – 20.30     Inge Zwerver Groninger dorpen

20.30 – 21.15      Met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s op gebied van zorg en welzijn in Ten Boer e.o

21.15 – 21.30       Korte presentatie en afsluiting Dorpscoöperatie Ten Boer e.o.

 

 

 

(Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt wordt door het loket leefbaarheid)