Meer dan 25 organisaties hebben op vrijdagmiddag 7 juni het manifest van de Dorpscoöperatie Ten
Boer ondertekend. Namens de gemeente Groningen heeft wethouder Inge Jongman haar handtekening gezet. In het manifest staan
de uitgangspunten voor het SamenWerken aan SamenLeven in de oude gemeente Ten Boer. De ondertekening
is vanaf 14.00 uur in De oude School aan de Kievitstraat 6 in Ten Boer.

Samenwerken aan Samenleven
De Dorpscoöperatie wil het Samenwerken aan Samenleven met zoveel mogelijk organisaties bevorderen in de
voormalige gemeente Ten Boer. Voorzitter Peter Redeker: “Om het fijne wonen en leven voor iedereen op peil
te houden is de inzet van alle inwoners en organisaties van de voormalige gemeente Ten Boer noodzakelijk. Als
iedereen een beetje doet, blijven voorzieningen aanwezig en kunnen we de taken wat meer verdelen. Hoe
mooi zou het zijn als alle inwoners zich mede verantwoordelijk voelen voor het leefbaar houden van dorp, wijk,
buurt en straat. En zich daar ook voor inzet.”

Deelnemers
De organisaties die naast de Dorpscoöperatie en de gemeente Groningen een handtekening gaan zetten, zijn
o.a. WIJ Groningen, de verenigingen dorpsbelangen uit de verschillende dorpen, Loket Leefbaarheid Groninger
dorpen, Coöperatieve vereniging Woldwijk, Stichting Dorpshuis Ten boer, VV Omlandia, IJsvereniging
Kaakheem, Forum Groningen, AtHomeFirst, Link050, Sporthal De Tiggelhal, De Blinkerd openluchtbad, Stichting
Mans, PKN Kloostergemeente, Humanitas, Zonnebloem en Omnivereniging DES. Ook na 7 juni blijft de
mogelijkheid om het manifest te ondertekenen. Organisaties kunnen hiervoor contact opnemen met de
Dorpscoöperatie Ten Boer e.o. tel. 06 41416362.