De Dorpscoöperatie

Sinds 2015 organiseert de Dorpscoöperatie Ten Boer activiteiten voor haar leden, zoals koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden. Daarnaast stimuleert de dorpscoöperatie onderlinge hulpverlening, door vraag en aanbod van kleine diensten bij elkaar te brengen.

Kunnen we helpen?

Een ander te helpen als dat nodig is. Soms gaat dat als vanzelf, met mensen uit de straat of met familieleden die in de buurt wonen. Soms is het prettig als er een verbindende schakel is. Die rol kan de dorpscoöperatie vervullen.

De telefonische hulpdienst
Bij onze telefonische hulpdienst kunt u terecht met eenmalige hulpvragen. Bijvoorbeeld om een paar bood­schappen te laten doen, een kastje te helpen verplaatsen of om gezelschap te zoeken voor een wandelingetje in de buurt. Het gaat om niet-professionele diensten. Wij kijken dan wie van onze vrijwilligers u daar het best bij kan helpen en regelen dat u met elkaar in contact komt.
Als u een beroep doet op de hulpdienst, moet u wel lid zijn of worden.

Uw diensten aanbieden
Wilt u uw diensten aanbieden als vrijwilliger, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de hulpdienst. U kunt zelf aangeven voor welke klusjes of diensten u benaderd wilt worden, op welke tijdstippen en hoe vaak.
Als u vrijwilliger bent van dorpscoöperatie, willen we natuurlijk graag dat u lid wordt, maar dat is niet noodzakelijk.

Contact opnemen
U kunt ons bereiken via  06 41 41 63 62 (dinsdag- en donderdag van 10.00 – 12.00 uur)

Activiteiten

Onze activiteiten zijn weer begonnen!

Koffieochtenden
Elke woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur zijn er koffieochtenden: op woensdagochtend in de Wilgenhof en op vrijdagochtend in het Buurhoes in Ten Boer.
Het zijn gezellige bijeenkomsten waarin u kunt aanschuiven om anderen te ontmoeten of om een presentatie over een interessant thema bij de wonen. De woensdagochtenden zijn vooral gericht op gezelligheid en spelletjes. Op vrijdag organiseren we regelmatig een themaochtend.

Knutselen en bewegen
Twee keer per maand is er op dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur een knutselochtend in het Buurhoes. Voor informatie over de data en voor aanmelding: bel 06 41 41 63 62. Er is beperkt ruimte voor nieuwe deelnemers.
Op donderdagochtend van 11.00 – 12.00 uur kunt u meedoen met gym voor senioren. Meer informatie: 06 41 41 63 62.

Dorpsdiner
Het maandelijkse dorpsdiner in Ten Boer is weer van start gegaan. Het is een van de drukstbezochte activiteiten van de dorpscoöperatie. Een groep vrijwilligers kookt dan voor zo’n 35 mensen een heerlijke seizoensmaaltijd. Soms met medewerking van een gastkok die vanuit zijn of haar specialiteit een bijzonder accent geeft aan het diner. Wilt u mee-eten of een keer koken of meehelpen in de bediening, neem dan telefonisch of via info@henkd10.sg-host.com contact op.

Ledenbijeenkomsten
Jaarlijks organiseren we minimaal één leden­vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het voorbije jaar en initiatieven en ideeën van de leden aan bod kunnen komen. Meestal houden we deze bijeenkomsten aan het eind van een middag, met soep en broodjes.

Wilt u meehelpen met de organisatie van deze activiteiten, neem dan contact op.

Zorg voor welzijn

De dorpscoöperatie stimuleert de inwoners zich mede verantwoordelijk te voelen en zich in te zetten de leefbaarheid voor iedereen zo groot mogelijk te houden. De basis hierbij is onderlinge solidariteit. Zij nodigt daarom iedereen uit lid te worden van de dorpscoöperatie zodat we met geringe inzet van vele handen ons doel kunnen bereiken.

Oog voor ouderen staat hierbij in eerste instantie centraal, maar de dorpscoöperatie besteedt zeker ook aandacht aan de zorgbehoeften van jongere dorpsgenoten. De Dorpscoöperatie Ten Boer is aanvullend op reeds bestaande voorzieningen of neemt taken over die op andere plaatsen vervallen.

Onze uitgangspunten

  1. De dorpscoöperatie is er van en voor de inwoners van Ten Boer en omgeving.
  2. De dorpscoöperatie heeft bestaansrecht omdat inwoners zelf het initiatief nemen, zeggenschap willen hebben en een bijdrage willen leveren.
  3. De basis van de dorpscoöperatie is onderlinge solidariteit en dienstverlening van burgers met en aan elkaar. 
  4. De dorpscoöperatie respecteert de waardigheid, de belangen en de mondigheid van de individuele leden en neemt dit als uitgangspunt voor het handelen.
  5. Inwoners van het gebied Ten Boer hebben het recht om zo lang zij dat willen en kunnen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop zij leven en wonen in hun dorpen.
  6. De vraag is leidend voor het bepalen van het aanbod. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten. Zij bepalen samen het beleid, de thema’s en de acties.
  7. De dorpscoöperatie werkt op een open en transparante wijze samen met andere partijen en legt over alles wat zij doet verantwoording af aan de leden.

Even voorstellen

Peter Redeker
Peter RedekerVoorzitter
Peter Heidema
Peter HeidemaBestuurslid
Jeanette Kuin
Jeanette KuinBestuurslid
Marit Hoekstra
Marit HoekstraSecretaris

Je kunt ons ook vinden op Facebook

Elkaar helpen waar nodig.

WORD LID VAN DE DORPSCOÖPERATIE