De Dorpscoöperatie

In 2015 hebben Marit Hoekstra, Jeanette Kuin en Peter Redeker de Dorpscoöperatie Ten Boer en omgeving opgericht, met het doel bij te dragen aan het prettig, veilig en zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen dorp.
Noaberschap staat daarin centraal.

Zorg voor welzijn

De dorpscoöperatie stimuleert de inwoners zich mede verantwoordelijk te voelen en zich in te zetten de leefbaarheid voor iedereen zo groot mogelijk te houden. De basis hierbij is onderlinge solidariteit. Zij nodigt daarom iedereen uit lid te worden van de dorpscoöperatie zodat we met geringe inzet van vele handen ons doel kunnen bereiken.

Oog voor ouderen staat hierbij in eerste instantie centraal, maar de dorpscoöperatie besteedt zeker ook aandacht aan de zorgbehoeften van jongere dorpsgenoten. De Dorpscoöperatie Ten Boer is aanvullend op reeds bestaande voorzieningen of neemt taken over die op andere plaatsen vervallen.

Onze uitgangspunten

  1. De dorpscoöperatie is er van en voor de inwoners van Ten Boer en omgeving.
  2. De dorpscoöperatie heeft bestaansrecht omdat inwoners zelf het initiatief nemen, zeggenschap willen hebben en een bijdrage willen leveren.
  3. De basis van de dorpscoöperatie is onderlinge solidariteit en dienstverlening van burgers met en aan elkaar. 
  4. De dorpscoöperatie respecteert de waardigheid, de belangen en de mondigheid van de individuele leden en neemt dit als uitgangspunt voor het handelen.
  5. Inwoners van het gebied Ten Boer hebben het recht om zo lang zij dat willen en kunnen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop zij leven en wonen in hun dorpen.
  6. De vraag is leidend voor het bepalen van het aanbod. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten. Zij bepalen samen het beleid, de thema’s en de acties.
  7. De dorpscoöperatie werkt op een open en transparante wijze samen met andere partijen en legt over alles wat zij doet verantwoording af aan de leden.

Even voorstellen

Peter Redeker
Peter RedekerVoorzitter
Peter Heidema
Peter HeidemaBestuurslid
Jeanette Kuin
Jeanette KuinBestuurslid
Marit Hoekstra
Marit HoekstraSecretaris

Je kunt ons ook vinden op Facebook

Elkaar helpen waar nodig.

WORD LID VAN DE DORPSCOÖPERATIE