Voor elkaar

De dorpscoöperatie wil anderen helpen als dat nodig is. Soms gaat dat als vanzelf, met mensen uit de straat of met familieleden die in de buurt wonen. Soms is het prettig als er een verbindende schakel is. Die rol wil en kan de dorpscoöperatie vervullen. De dorpscoöperatie biedt hulp aan ieder die dat nodig heeft, zoals

 • een klusje doen voor iemand
 • iemand bezoeken die eenzaam is
 • een boodschapje doen voor iemand die dat zelf niet kan
 • er even zijn voor iemand zijn
 • meehelpen bij een koffieochtend of themabijeenkomst.
 • meedenken over nieuwe activiteiten
 • iemand helpen met een vervoersprobleem
 • eventueel begeleiden bij een ziekenhuisbezoek

Bij onze telefonische hulpdienst kunt u aangeven waar u behoefte aan heeft. Wij kijken dan wie u het best kan helpen en regelen dan dat u met deze persoon in contact komt. Telefoon hulpdienst: 06 41 41 63 62 (dinsdag- en donderdag van 10.00 – 12.00 uur)

Met elkaar

Daarnaast organiseert de dorpscoöperatie diverse activiteiten voor haar leden om anderen te ontmoeten om eenzaamheid te voorkomen.

Koffieochtenden

Koffieochtenden zijn gezellige bijeenkomsten waarin u kunt aanschuiven om anderen te ontmoeten of om een presentatie bij de wonen over een interessant thema. De woensdagochtenden zijn vooral gericht op gezelligheid en spelletjes. Op vrijdag is er regelmatig een themaochtend.

Wanneer en waar:

 • Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur in de Wilgenhof (i.v.m. de versterking is de koffieochtend van woensdag verplaatst naar de Verlaatweg 64.
 • Elke vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur in het Buurhoes in Ten Boer.
 • Aanmelden is niet nodig
 • Kosten: geen

Knutselen

De knutselochtenden zijn creatieve bijeenkomsten waar je o.a. fotolijsten kunt versieren en paas- en kerststukken kunt maken.

Wanneer en waar:

 • Twee keer per maand op dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in De Oude School, Kievitstraat 6 in Ten Boer.
 • Meer informatie en aanmelden: 06 41 41 63 62. Maximaal 10 deelnemers per ochtend
 • Kosten: geen

Gym voor senioren

Elke donderdagochtend is er ouderengymnastiek met aandacht voor balans en valpreventie.

Wanneer en waar:

 • Elke donderdagochtend van 11.00 – 12.00 uur in De Oude School, Kievitstraat 6 in Ten Boer.
 • Meer informatie en aanmelden: 06 41 41 63 62.
 • Kosten: 3,50 euro per keer

Dorpsdiner

Het dorpsdiner is een van de drukstbezochte activiteiten van de dorpscoöperatie. Een groep hobby-koks kookt dan voor zo’n 35-40 mensen een heerlijke maaltijd. Soms met medewerking van een gastkok die vanuit zijn of haar specialiteit een bijzonder accent geeft aan het diner.

Wanneer en waar:

 • Elke eerste woensdagavond van de maand in het Buurhoes. Als lid ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
 • Meer informatie en aanmelden: tel. 06 41416362, via email: info@dorpscooperatetenboer.nl of een koffieochtend
 • Kosten: 5 euro contant betalen

Ledenvergadering

Minimaal een keer per jaar is er een ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het voorgaande jaar. Leden kunnen nieuwe initiatieven en ideeën aandragen. De ledenvergadering vindt meestal plaats aan het eind van een middag, met soep en broodjes.

Wanneer en waar:

 • Minimaal 1 x per jaar in het Buurhoes. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging
 • Aanmelden is niet nodig.

Biljarten

De Dorpscoöperatie is in 2023 met een nieuwe activiteit in Ten Boer gestart: biljarten.

Wanneer en waar:

 • maandag van 19.00 – 21.00 uur in het Buurhoes
 • dinsdag van 19.00 – 21.00 uur in Bloemhof
 • donderdag van 10.00 – 12.00 uur in Bloemhof
 • vrijdag van 14.00 – 15.30 uur in Bloemhof
 • Meer informatie en aanmelden: 06-44402653.
 • Kosten: n.v.t.

Cursus digitale wereld

De Dorpscoöperatie Ten Boer e.o. en de bibliotheek Ten Boer organiseren cursussen voor mensen die kennis willen maken met de digitale wereld. Hoe werkt een tablet of laptop? Hoe leer ik er mee om te gaan? Hoe werkt internet? De Dorpscoöperatie Ten Boer stelt voor deelnemers tablets beschikbaar. Als u na een aantal lessen voldoende vertrouwd bent met de tablet, kunt u de tablet voor de helft van de aanschafprijs kopen. De Dorpscoöperatie Ten Boer kan dit doen door een schenking van Kabel netwerk Noord-Nederland, het CNNN.

Wanneer en waar:

 • datum en locatie worden bekendgemaakt bij de deelnemers
 • Aanmelden: 06 41416362
 • Kosten: geen

Samenwerken aan samenleven

WORD LID VAN DE DORPSCOÖPERATIE

Bezoek onze Facebookpagina.